СИККО ИНЖЕНЕРИНГ ООД

София 1111, ул, “Хемус” 62-64
тел. +359888628505
e-mail: office@sikko-bg.com
уеб сайт: www.sikko-bg.com

За фирматаПродукти и услугиКлиенти и партньориEnglish

 

            

“СИККО ИНЖЕНЕРИНГ" ООД е правоприемник на Кооперация "СИККО-ИНЖЕНЕРИНГ", създадена през 1989 г., с основен предмет на дейност изграждане на технически системи за сигурност на обекти от различен тип. Фирмата е специализирана в проектиране, доставка, монтаж и сервиз на пожароизвестителни и сигнално-охранителни системи, системи за видеонаблюдение, системи за контрол на достъп, структурно окабеляване, газови гасителни инсталации и др.

Спектърът на изградените от фирмата системи е твърде широк - над 50 банкови офиса, административни сгради и офиси на фирми, хотели, складове, магазини и учебни заведения - общо над 400 обекта.

Качеството и прецизното изпълнение поставя "СИККО ИНЖЕНЕРИНГ" ООД в редицата на лидерите в изграждането на висококачествени системи за сигурност и контрол, предназначени за сгради и обекти, изискващи висока степен на защита срещу пожар, нерегламентирано проникване или кражба.
"СИККО ИНЖЕНЕРИНГ" ООД е член на НБА "ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ".
„СИККО ИНЖЕНЕРИНГ” ООД притежава разрешение № 852/01.12.2017 г. за осъществяване на дейности по чл.129, ал. 2, т. 5 от ЗМВР - „поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения” на територията на Република България.

            

При изпълнение на инженеринговата си дейност ”СИККО Инженеринг” ООД осъществява активно равностойно партньорство с „ГРИКО” ООД, имащо същия предмет на дейност, БЕТА МАРКЕТ” ООД специализирано в проектиране и изграждане на структурни кабелни системи, компютърни и комуникационни мрежи както и със „СТРЕЗА” ЕООД, специализирано в строителство и ремонтни дейности.   

  ”СИККО ИНЖЕНЕРИНГ” ООД е структурирана в съответствие с интересите на потребителите така, че същите да получат необходимото съдействие по време на целия процес – от предварителни консултации до пускане и експлоатация на вече изградените системи. Фирмата разполага с офис и сервизна база, автомобилен парк, професионална тестова и анализираща апаратура за всички внедрени от нея системи, както и специалисти в отдели – технически, търговски, финансово-счетоводен и маркетинг.

Убедени сме, че професионализма на нашия екип, непрекъснатото повишаване на квалификацията му както и добрата вътрешно-фирмена координация са сред най-важните предпоставки за постигнатата висока степен на потребителско доверие към "СИККО ИНЖЕНЕРИНГ" ООД.тел.: 02/871 35 65

GSM: 0888628505

e-mail: office@sikko-bg.com

© 2007-2012 Сикко Инженеринг ООДУеб дизайн: